Oferta

Roboty ziemne


- wykopy,
- wykopy pod fundamenty,
- plantowanie terenu,
- niwelacja terenu,
- przyłącza wodno-kanalizacyjne,
- kopanie studni,
- przepychy pod drogami,
- wiercenie pod słupki i słupy,
- kucie młotem,
- usługi koparką i koparko-ładowarką.

Pogotowie kanalizacyjne


- wywóz nieczystości płynnych,
- ciśnieniowe i mechaniczne czyszczenie i udrażnianie kanalizacji,
- monitoring i inspekcja TV kanalizacji,
- radiowa lokalizacja kanalizacji,
- wykrywanie nielegalnych przyłączy.

Usługi asenizacyjne


Oferujemy pełen zakres usług asenizacyjnych. Zajmujemy się wywozem nieczystości płynnych z szamb i innych zbiorników bezodpływowych.

Posiadamy specjalistyczny wóz asenizacyjny, który umożliwia właściwy odbiór i bezpieczny transport nieczystości do miejsca ich neutralizacji.

Zapewniamy w pełni ekologiczny sposób wywozu nieczystości płynnych, w tym wywóz szamba i ścieków. Korzystamy wyłącznie z przystosowanych do tego celu pojazdów asenizacyjnych. Wymienione prace ziemne wykonujemy w bardzo wysokim standardzie.

usługi koparką

Zatrudniamy wykwalifikowanych operatorów koparek, posiadających uprawnienia zezwalające na obsługę sprzętu budowlanego tego typu.

Dysponujemy nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi, a dzięki temu niezawodnymi koparkami.

Zależy nam na zadowoleniu i satysfakcji Klienta, dlatego każdą pracę wykonujemy terminowo i zgodnie z wcześniej poczynionymi ustaleniami.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szczegółów oferty, zachęcamy do kontaktu.